Elektrozawór
zawór odcinający

cewka

sterownik świec

przekaźnik świec

elektromagnes

Elektrosprzęgła

 

elekrosprzęgłoSprzęgło elektromagnetyczne

Elektrosprzęgła cierne elektromagnetyczne, pracując przy wykorzystaniu zjawiska tarcia między dociskanymi do siebie powierzchniami, przenoszą moment obrotowy z części napędzającej na część napędzaną. W odróżnieniu jednak od sprzęgieł, w których siła powodująca docisk powierzchni ciernych jest uzyskiwana dzięki zastosowaniu odpowiednich konstrukcji mechanicznych, hydraulicznych lub pneumatycznych, w sprzęgłach ciernych elektromagnetycznych uzyskuje się ten docisk w wyniku działania siły przyciągania magnetycznego. Jest ona wywołana przez strumień magnetyczny, wytworzony przez przepływ magnetyczny uzwojenia wzbudzającego, zasilanego ze źródła prądu stałego.
Elektrosprzęgło seria 30900-1 ( 12V ) 30900-2 ( 24V)
Elektrosprzęgło seria 30900-1 ( 12V ) 30900-2 ( 24V)
Elektrosprzęgło seria 30933 12 V; 30934 24V
Flansza 30821; 30803; 30420.3; 30420.1; 30817; 920266
Elektrosprzęgło seria 30901 12V ; 30903 24V
Flansza 30821; 30803; 30420.3; 30420.1; 30817; 920266
Elektrosprzęgło seria 30901-1/7 12 V; 30903-1/7 24V
Flansza 30821; 30803; 30420.3; 30420.1; 30817; 920266
Elektrosprzęgło seria 30929 12V; 30930 24V
Flansza 30821; 30803; 30420.3; 30420.1; 30817; 920266
Elektrosprzęgło seria 30980 12V; 30981 24V
Flansza 30821; 30803; 30420.3; 30420.1; 30817; 920266
Elektrosprzęgło seria 30929-1/7 12 V ; 30930-1/7 24 V
Flansza 30821; 30803; 30420.3; 30420.1; 30817; 920266
Elektrosprzęgło seria 30990 12V ; 30991 24V
Flansza 30821; 30803; 30420.3; 30420.1; 30817; 920266
Elektrosprzęgło seria 30940/SF 12V; 30941/SF 24V
920266
Elektrosprzęgło seria 30900-1 12V; 30900-2 24V